Επωνυμία: ΔΕΛΤΑ LOGISTICS MON. ΕΠΕ

Δραστηριότητα: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΦΜ 998905842

Οικονομικές Καταστάσεις:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 - ΔΕΛΤΑ LOGISTICS ΕΠΕ >>

 

 


Μ. Αντύπα 6 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: +30 6977605449
designed by imarketing.gr